Artikeln är skriven av Christian Wåhlander

Språket har sina brister

Lite att tänka på för dig som läser, lyssnar och skriver :-)

Språket är ett verktyg

Likt alla verktyg har det sina förtjänster och sina brister.
Vi har faktiskt makt att ändra verktyget efter vårt eget huvud om vi inte är nöjda med det, se följande exempel:
Tosykla fruppli alops kvurrid smallvas.
Problem uppstår dock om vi själva är de enda som känner till betydelsen av våra ord, vilket visar att språket till sin natur är ett medium vars uppgift är att överföra information mellan en eller flera mottagare.
Ja, faktiskt kan en person vara både sändare och mottagare samtidigt, och bästa exemplet är kanske den personliga dagboken.
Människan har förmågan till språk medfödd, vilket i sig visar livets tendens att skaffa sig kontroll och dela erfarenheter och intryck.
Fördelarna med att ha ett utvecklat språk är såpass uppenbara att jag lämnar dem därhän.

Språkets nackdelarna är mera sällan diskuterade

Ord och meningar har en mycket påtaglig förmåga att styra våra tankar, vilket stora och små makthavare (ja, vi alla) känner till, medvetet eller omedvetet. Reklammakare, företagsledare och politiker är särskilt tränade i denna typ av manipulation, och den är mycket effektiv.
Att trumma in budskap, att bygga särskilda associationer till vissa ord och meningar…
Här har vi en av orsakerna till den fantasilöshet som så många av oss dras med – vi lyssnar för mycket till fel budskap. Vi funderar för lite över vem det egentligen är som talar/skriver, och vilka intressen som ligger bakom det talade/skrivna.
Dessutom har vi ett annat bekymmer:

Vårt eget språk blockerar de fria tankarna

När vårt medvetande är nästan bortkopplat, under sömnen, ser du vilken fantastisk potential och fantasi som finns inom dig – och självklart kan inte språket, detta begränsade verktyg, förmedla allt detta till vare sig dig själv eller andra.
Poesin är den språkliga form som minst korrumperar och låser våra tankar. I all sin fragmentering och upplösthet tillåter poetiska texter friare tolkningar, frigör bilder och associationer i högre grad än vad till exempel denna text gör.