Artikeln är skriven av Christian Wåhlander

Intervju med Charlotte Rogan om skrivtips

Läs mer om Charlotte

Jag är mycket stolt över att presentera denna exklusiva intervju med Charlotte Rogan om skrivtips.

Och glad över att hon gillade frågorna:

Faktum är att det här är de bästa frågor om skrivande jag fått hittills.

Charlotte Rogan är författare till Livbåten.

Det är sommar 1914 och Europa är på randen till krig, men Grace Winters framtid verkar äntligen trygg. Hon är nygift, och tillsammans med sin man seglar hon till New York, där hon hoppas att den kritiska och statusmedvetna svärmodern ska ge henne sitt gillande. När en mystisk explosion sänker fartyget knuffas Grace ned i en livbåt av en kvicktänkt besättningsmedlem, som klättrar ned efter henne trots att båten redan är överfull.

Livbåten är mycket uppskattad bland läsare och kritiker, såhär säger till exempel nobelpristagaren i litteratur, JM Coetzee, om boken:

Charlotte Rogan använder en bedrägligt enkel berättelse om skeppsbrott och överlevnad för att utforska vår bara allt för mänskliga förmåga till självbedrägeri.

Christian Wåhlander – Författartipsbloggen: Nu, när du har skrivit denna mycket uppskattade bok, känner du att ”Såja, nu har jag sagt vad jag ville säga till världen, tack för mig”, eller var detta bara början? (känn ingen press …)

Charlotte Rogan: Bra fråga! Jag antar att det finns författare som har ett överväldigande budskap till världen, får ut det, och sedan drar sig tillbaka för gott. Jag skriver inte med någon form av budskap eller dagordning i åtanke. Istället börjar jag med en aktör som befinner sig i en viss situation, och använder så den framväxande berättelsen för att utforska något om människans natur, och även något om världen. Jag förväntar mig inte att mitt arbete ska ge svar eller göra ett bokslut, men om det får människor att tänka kommer jag att anse boken som lyckad.

Varför tror du att du skrev Livbåten?

Jag tror att min första impuls är konstnärlig: kan jag skapa ett färdigt stycke där historien är övertygande, aktörerna komplexa och språket intressant, och samtidigt förmedla någon slags djupare mening? Naturligtvis finns det andra motiv också. Genom mitt skrivande, försöker jag få svar på viktiga frågor: hur är vårt mänskliga samhälle beskaffat? Vilka plikter har vi mot oss själva, och vilka plikter har vi gentemot andra?

När du skrev Livbåten – vilka tekniker använde du dig av för att organisera alla dina idéer?

Jag är inte en välorganiserad författare. Aktören (aktörerna) uppstår i min fantasi, och då börjar jag skriva ned berättelsen. Mycket går till spillo på min väg för att hitta berättelsens kärna. Men din fråga är bra, och under årens lopp har jag kommit fram till några tekniker som hjälper mig att vara organiserad, och som håller berättelsen på rätt spår. Här är några av dem:

 • Jag har en pärm där jag förvarar pappersversionen av manuset, med varje kapitel i en separat flik.
 • Jag använder mappar på datorn för anteckningar som ännu inte har tagits med i manuskriptet. Och jag lägger gamla versioner av manuset i en särskild mapp, så att jag inte av misstag jobbar med fel version.
 • Även om jag inte gör en översikt av berättelsen i förväg, så skapar jag en sammanfattning av manuset under skrivandets gång för att hålla koll på materialet. När det väl blivit många sidor skrivna är denna skiss användbar för att se till att kapitlen ligger i logisk ordning, och även för att planera slutet (jag vet aldrig hur min berättelse ska sluta innan det mesta är klart).

Klicka för att köpa boken!

Vilken var den största utmaningen med att skriva Livbåten?

Livbåten använder sig av tvetydighet – hände detta, eller något annat? Är Grace en gärningsman eller är hon ett offer? Detta uppkommer delvis på grund av att hon själv skriver ned berättelsen som en del av sitt försvar mot åtal, så naturligtvis kommer hon inte berätta sanningen om allt hon gjorde på livbåten. Men det beror också på hennes person, hon vet hur man vänder en situation till sin fördel. Så jag tror att min största utmaning var att bestämma vad man vad jag skulle berätta, och vad jag skulle överlåta till läsarens fantasi.

Vad tycker du är den viktigaste ”författaregenskapen” när det gäller att skriva en läsvärd roman?

Jag tror att det finns flera viktiga färdigheter, men förmodligen är den viktigaste att man helt och fullt kan föreställa sig huvudpersonen. Aktören behöver inte vara sympatisk, men hen måste vara fascinerande, och hens drivkrafter måste vara trovärdiga.

När du är inne i ett romanprojekt: skriver du varje dag / hur många timmar om dagen / hur många sidor per dag?

Det beror på vilket skede av romanen jag är i, och också på vad som just då händer i mitt liv. Jag försöker börja arbetet det första jag gör på morgonen – efter att ha matat min hund och bryggt mig en kopp te. Sen jobbar jag på så länge jag kan. Jag kan hålla på mer med redigering, till exempel, än vad jag jobbar med att skriva ett första utkast. Och om jag någonsin får idétorka kan jag alltid leta upp bakgrundsfakta, eller läsa en bok av en mästare. Mitt råd till andra författare är dock att skriva varje dag om det överhuvudtaget är möjligt. Då kommer idéerna fram i huvudet även när man inte skriver.

Fattade du nånsin ett beslut att ”bli författare”?

Nej, det har jag inget minne av, eftersom det tycktes ligga bortom min förmåga. Men jag beslöt mig för att skriva en roman, vilket på något sätt verkade mera överkomligt. Längs vägen tycks det som om jag ändå blev en författare, vilket på sätt och vis förvånade mig.

När du skriver en roman – vad i ditt arbete gör dig inspirerad?

Känslan av att jag har fått en aktör eller till och med en mening rätt. Och mot slutet, när bitarna börjar falla på plats och bilda en helhet – det är väldigt spännande.

Vad är det tråkigaste med att skriva en roman?

Jag förmodar att det andra till och med sista utkastet är tråkigast. Man vill så gärna vara klar, men får tvinga sig att gå igenom allt ännu en gång bara för att försäkra sig om att ingenting kan göras bättre – vilket det alltid kan. Givetvis, oundvikligen, kommer din redaktör eller betrodda läsare peka ut saker som fortfarande inte fungerar, och så får man gå igenom hela processen igen.

Vill du ha en särskild ”omgivning” när du skriver – och i så fall, hur ska den vara beskaffad?

Jag försöker undvika att behöva en viss omgivning för skrivandet, eftersom jag är rädd att det kommer att hindra mig från att skriva när jag inte kan ha just den omgivningen. Även om jag mest jobbar vid ett stort bord i matsalen, har jag upptäckt att ett miljöombyte kan vara mycket inspirerande. Jag vet författare som gillar att skriva på kaféer, och av någon anledning brukar jag alltid få bra idéer när jag åker tåg.

När du läser en roman – vad gör du fortsätter att läsa?

När jag är i en bokhandel så brukar jag ta upp en bok och läsa några stycken ur mitten, och om jag gillar språket så köper jag den. Att berättelsen är fängslande är ett plus, och aktörerna måste vara intressanta. Jag gillar inte sida upp och sida ner med beskrivningar eller bakgrunder. Jag bryr mig inte om hur aktörerna ser ut eller hur de är klädda.

Vad är det som gör en roman läsvärd tycker du?

Den måste överraska mig på något sätt. Jag läser inte bara för berättelsens egen skull – det måste finnas något annat. Om detta andra inte finns så lägger jag bort den. Jag är för gammal för att avsluta varje bok jag börjat läsa.

Jag antar att du läser böcker då och då … kan du berätta om två författare som du verkligen gillar – och varför du gillar dem?

Jag läser just nu Min kamp av Karl Ove Knausgård. Jag älskar sättet på vilket han kan göra de mest triviala detaljer från vardagen övertygande. Det är inte mycket som händer i boken, men jag dras in i författarens värld. Jag upptäckte nyligen Herta Müller som fick Nobelpriset år 2009. Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv är lysande i sitt sätt att skildra den återkommande känslan av fara i rumänskt vardagsliv.

Den bästa roman du någonsin läst – och den sämsta!

Jag befattar mig inte med dåliga böcker. Dessutom, ofta handlar läsarens bedömning mest om smak. Och vad gäller den bästa – det finns så många att välja på att det är svårt att välja bara en. Jag har lagt en hel del av mina favoriter på hemsidan, så välkommen att besöka min bokhylla.

Om en blivande författare frågade dig ”Vad behöver jag tänka på för att skapa min första roman?”, säg tre saker du skulle säga till denna blivande författare.

 • Omge dig med böcker av författare som har skrivit den typ av bok du själv vill skriva.
 • Dela bara ditt arbete med människor som hellre hjälper dig att nå ditt mål än att själva dra den största fördelen.
 • Kom ihåg att ALLA första utkast är dåliga. Låt inte det hindra dig. Fortsätt bygga på och förbättra, så förbättras kvaliteten sakta men säkert.
  [för konkreta tips som följer samma linje, se sidan Att skriva en roman på Författartipssajten – Christians kommentar]

Enligt din åsikt … Vad är meningen med livet ?

Jag tror att det finns en massa ”små meningar” snarare än en stor, och de är förmodligen olika för oss alla. Jag tror att ett gott liv handlar om att hitta mening i sitt liv, eller att ge mening åt det. Det spelar ingen roll om det till slut blir en illusion – det är det bästa vi kan åstadkomma.

Här kommer en till klurig fråga: är det något annat du skulle ha velat bli frågad om?

Du har gjort ett fantastiskt jobb med dina frågor. Faktum är att det här är de bästa frågor om skrivande jag fått hittills.

Tack, Charlotte, för att du delade med dig av din stora kunskap om skrivande!

Artikeln är skriven av Christian Wåhlander

Interview with Charlotte Rogan about writing tips

Read more about Charlotte

I´m very proud to present this exclusive interview with Charlotte Rogan about writing.

And I´m really happy that she liked my questions…

In fact, these are the best questions about writing that I have been asked yet.

Charlotte Rogan is the author of The Lifeboat.

It is the summer of 1914 and Europe is on the brink of war, but Grace Winter’s future finally seems secure as she and her new husband set sail for New York, where she hopes to win over a disapproving and status-conscious mother-in-law. When a mysterious explosion sinks their ship, Grace is thrust into a lifeboat by a quick-witted crew member, who climbs in after her even though the boat is already filled beyond capacity.

The Lifeboat is highly appreciated among readers and critics, as just one example, listen to what JM Coetzee, winner of the Nobel Prize in Literature, says about her novel:

Charlotte Rogan uses a deceptively simple narrative of shipwreck and survival to explore our all-too-human capacity for self-deception.

Christian Wåhlander – Författartipsbloggen: Now, as you´ve written a highly appreciated book, do you feel that “I´ve said what I wanted to say to the world”, or was this just the beginning? (feel no pressure…)

Charlotte Rogan: Good question! I imagine there are writers who have an overwhelming message for the world, get it out, and then retire. I do not write with any sort of message or agenda in mind. Instead, I start with a character in a situation, and use the evolving story to explore something about human nature and also something about the world. I don’t expect my work to provide answers or to make a final statement, but if it makes people think, I will consider it a success.

Why do you think you wrote The lifeboat?

I think my first impulse is artistic: can I create a finished piece where the story is compelling, the characters complex, and the language interesting, while also conveying some kind of deeper meaning? Of course there are other motivations, too. Through my writing, I am trying to get at essential questions: what is the nature of human society? What do we owe to ourselves and what do we owe to each other?

What techniques did you use to organize all your ideas for The lifeboat?

I am not an organized writer. The character(s) appear in my imagination, and then I start to write the story down. Much is wasted as I feel my way toward the central story. But your question is a good one, and over the years I have figured out a few techniques to keep myself organized and my story on track. Here are some of them:

 • I use a three-ring notebook for the hard copy of the manuscript, with each chapter in a separate tab.
 • I use folders on my computer for notes that haven’t yet been included in the manuscript. I also put old versions of the manuscript into a separate folder so that I won’t mistakenly work on the wrong version.
 • While I do not outline my story in advance, I do use an outline to keep track of my material. Once I have a lot of pages written, the outline is useful for making sure the chapters are in a logical order and also for planning the end. (I never know where my story is going to end up until I have most of it completed.)

Click on the cover to buy the book!

What was your greatest challenge writing The lifeboat?

The lifeboat makes use of ambiguity: Did this happen or that? Is Grace a perpetrator or a victim? This comes about in part because she is writing the story down as part of her defense against criminal charges, so of course she is not going to come right out and tell the truth about everything she did in the lifeboat. It also stems from her character—she knows how to play a situation to her advantage. So I think my biggest challenge was deciding what to tell and what to leave to the reader’s imagination.

What do you think is the most important ”writers skill” when it comes to create a novel worth reading?

I think there are several important skills, but probably the most important is fully imagining the central character. The character doesn’t have to be likable, but he or she does have to be fascinating and his or her motivations have to make sense.

When in a novel project: do you write every day / how many hours a day / how many pages a day?

It depends what stage of the novel I am at and also what else is going on in my life at the same time. I try to start work first thing in the morning—after feeding my dog and making myself a cup of tea. Then I work for as long as I can. I can spend more hours editing, for instance, than I can writing a first draft. And if I am ever at loss for ideas, I can always do research or read the work of a master. My advice for other writers, though, is to work every day if at all possible. That way, the ideas will be gestating in your mind even when you are not sitting at your desk.

Did you ever make a decision to ”become a writer” way back when?

I don’t remember deciding to become a writer, as that seemed out of my reach. But I did decide to write a novel, which seemed smaller, somehow. I guess along the way, I did become a writer, which kind of astonished me.

When writing a novel – what in your work makes you inspired?

The feeling that I have gotten a character or even a sentence right. And toward the end, when the pieces start to come together into a whole—that is very thrilling to me.

What is the most boring part about writing a novel?

I guess the second-to-last draft is the most boring. You want so badly for it to be finished, but you force yourself to go through it one more time just to be sure there isn’t anything that can be better—and there always is. Of course, inevitably, your editor or trusted reader will point out things that still aren’t working, and you will have to go back at it again.

Do you need a certain “writing environment” when writing – and if so, what does it look like?

I try not to need a certain writing environment, as I worry that that will stop me from writing when I can’t have it. While I mostly work at a big table in my dining room, I find a change of scene can be very inspiring. I know writers who like to work in cafés, and for some reason, I always seem to get good ideas when I am on a train.

When you´re reading a novel – what makes you continue reading?

When I am browsing in a bookstore, I will read a few paragraphs from the middle of a novel, and if I like the language, I will buy it. A compelling story is a plus, and the characters have to be interesting. I do not like pages and pages of description or background. I do not care what the characters look like or what they are wearing.

What makes a novel worth reading, in your eyes?

It has to surprise me in some way. I do not read just for the story—there has to be something else. If there isn’t, I will put it down. I am too old to finish every book I start.

I guess you read books now and then… could you tell me about two authors you really like – and why you like them?

I am currently reading My Struggle by Karl Ove Knausgaard. I love the way he can make the most mundane details of daily life compelling. Not a lot happens in the book, yet I am drawn into the writer’s world. I recently discovered Herta Müller, who won the Nobel Prize in 2009. The Appointment is brilliant for how it portrays the recurring sense of peril in daily Romanian life.

The best novel you´ve ever read – and the worst one!

I do not bother with bad books. Besides, often a reader’s judgment is merely a matter of taste. As for the best—there are so many it is hard for me to choose one. I have put a lot of my favorites on my website, so perhaps you can look at my book shelf.

If a young (or an old one…) aspiring writer asked you ”what is needed to create my first novel?”, say three things you would tell this young (or old…) aspiring writer.

 • Immerse yourself in books by authors who have written the kind of book you would like to write.
 • Only share your work with people who can help you with your vision, rather than imposing theirs.
 • Remember that ALL first drafts are bad. Don’t let that stop you. Keep revising, and little by little, you will make it better.

In your opinion… What is the meaning of life?

I think there are a lot of little meanings rather than one big one, and they are probably different for all of us. I think living well is the process of finding (or conferring) meaning on your life. It doesn’t matter if this ends up being an illusion—it is the best we can do.

Here comes another tricky one: is it something else you would have liked to be asked? In that case what? And in that case, please also answer your own question…

You have done a wonderful job with your questions. In fact, these are the best questions about writing that I have been asked yet.

Thank you, Charlotte, for sharing your great knowledge about writing!