Artikeln är skriven av Jeanette Niemi

Kreativt skrivande – 9 tips för att komma igång, del 2

Tips #ett – Bestäm dig!

Dags för första tipset i serien om att komma igång med sitt kreativa skrivande. För dig som vill ge dig själv en chans att på allvar komma igång och/eller hitta ett kontinuerligt skrivande som passar dig. Serien är uppbyggd på övningar som ska ge dig kraft så läs gärna det första inlägget om du inte har gjort det.

Mål-drömmarDet första du behöver göra är att bestämma dig. Det låter så självklart men ändå är det ofta redan här vi snubblar. Vi tror att vi bestämt oss men vet egentligen inte riktigt vad det är vi har bestämt oss för.

Tillhör du en av dem som kommer av sig, inte kommer till skott eller kommer till skott men inte kommer till avslut? Kanske tappar du fart och påbörjar något annat? Då är det kanske dags att ställa dig frågan: har du bestämt dig?

Du måste bestämma dig för att du vill och ska skriva. När du har gjort det så kommer du kunna möta dina hinder lättare. Du hittar vägar som inte var synliga innan du bestämde dig. Visst låter det enkelt? Eller låter det som hokus pokus? Det är det inte, det är selektiv uppmärksamhet. När du tydliggör för dig själv vad du vill åstadkomma blir det tydligare vad du behöver göra. Du kommer att bli mer uppmärksam på saker som kan ta dig till det du vill åstadkomma.

Tankar skapar framtidMan kan se på vilja på flera olika sätt. Man kan vilja som i att önska något ska hända och man kan vilja som i betydelsen drivkraft att genomföra något. Vill du förverkliga dina drömmar behöver du vilja göra det som krävs. Jag tror att du måste vilja skriva dvs sitta ner och faktiskt pränta ner bokstäver till ord. Gillar du det så kommer det att bli mycket lättare. Ofta är det så att vi har en färdigtryckt bok som målbild eller kanske att sitta i tv-sofforna. Det handlar mer om att ha berättat sin historia och det färdiga resultatet. Det är bra målbilder om det triggar dig att sätta dig ner och skriva. Om de istället får dig att lämna skrivandet och börja dagdrömma eller söka dig utåt för att prata om hur det ska bli när boken kommer ut, kommer det troligen inte att gynna ditt skrivande. Det kommer att dröja innan du blir klar – om du någonsin blir det. Jag gillar inte att generalisera ”sanningar” och applicera på alla men när det kommer till skrivande finns det en sanning. Sätter du dig ner och skriver kommer du att producera text. Att avsätta tid och göra det regelbundet är det som kommer att ta dig till en berättad historia.

Bestäm dig handlar alltså om att formulera för dig själv vad det är du vill göra. Men också när, var och hur du vill göra det. Som coach och handledare använder jag mig av SMART:a mål för att hjälpa mina klienter att tydliggöra för dem själva vad de vill göra och varför. Det använder vi sedan som vägledning och motivator för att göra det som krävs för att nå dit klienten vill. Målet hjälper också till att prioritera. Vi behöver ibland välja bort aktiviteter för att komma dit vi vill. Om jag vill skriva färdigt min bok – ska jag välja att skriva eller titta på tv? Om du vet vad du verkligen vill blir det lättare att välja det som leder dig rätt.

Nu är det din tur. Det är dags att formulera ditt eget smarta mål. Följ steg för steg nedan och formulera ditt eget mål. Vi fokuserar på skrivande här men du kan använda den här modellen för vilka mål som helst.

SMART är en förkortning av specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt och tidsbestämt.  Ta dig tid att skriva ner dina svar för varje steg så har du snart formulerat ditt eget smarta mål.

Specifikt.

Våga drömmaVad vill du uppnå? Du kan med fördel ha ett övergripande mål och flera underliggande delmål. När du skrivit något specifikt notera också vad du behöver göra för att nå dit. T ex ”Jag har gjort en bloggserie. Jag behöver välja ämne för serien, ämnen för respektive blogginlägg…”

Mätbart.

Hur vet du att du uppnått det målet? T ex ”Jag har en serie bestående av åtta blogginlägg”.

Attraktivt.

Hur gärna vill du göra detta? Hur motiverad är du? På en skala, 1-10?

Hur sannolikt är det att du gör det? På en skala, 1-10?

Om du får låg sannolikhet behöver du fråga dig vad det beror på och justera målet till något du verkligen vill uppnå.

Realistiskt.

Det ska vara möjligt. Om du har ett heltidsarbete så är det inte realistiskt att tro att du ska vara klar med en roman på tre månader. Eller ha en trilogi klar på ett år. Det är däremot viktigt att målet är stretchat. När du känner dig helt bekväm är det för enkelt och det är lätt att tappa fokus. Är det för svårt är det lätt att ge upp direkt. Det ska vara realistiskt men du ska behöva sträcka dig på tå för att nå.

Tidsbestämt.

När ska det vara klart? Att ha en deadline att förhålla sig till gör att du lättare kan planera din tid.

Ditt mål.

Formulera och skriv nu ner ditt mål i en eller två meningar t ex ”Den 28 maj 2013 har jag startat en blogg och skapat en bloggserie om myror. Bloggserien fokuserar på det som är viktigast för myror och består av 10 inlägg. Jag har också ett uppslag på en ny bloggserie om en annan insektsart”. SMART-modellen har senare utvecklats att också innehålla E som i enkelt på slutet så utforma ditt mål att det är lätt för dig att förstå vad du ska göra.

Kom ihåg att fira när du når dina mål och delmål! Det är du värd. Skicka gärna en hälsning till mig också och berätta om hur det gick för dig och vad som fick dig att lyckas.

Nästa tips, Ställ dig de viktiga frågorna, handlar om att bli medveten om sina hinder och förbereda sig på att tackla dem. Att leva innebär ju att möta utmaningar så varför inte lära av dem?

I väntan på nästa tips, låt pennan och tangenterna glöda!

/Jeanette

Artikeln skrevs av Jeanette Niemi i kategori Att skriva, Inspiration, Om bloggen, Skrivplanering, Skrivprojekt. Bokmärk permalink.

Om Jeanette Niemi

Jeanette Niemi arbetar med att förverkliga människors drömmar och mål. Som författarcoach, handledare, skrivpedagog och lektör vägleder hon i såväl texter som skrivprocessen med det kreativa skrivandet i fokus. Har en bakgrund inom facktext och är numer även verksam inom skönlitterär text. Använder även foto som uttrycksform. www.kreationslotsen.se | www.jeanetteniemi.se | www.facebook.se/kreationslotsen

Kommentera